fbpx
Analiza SWOT – narzędzie, które wspiera biznes!

Analiza SWOT – narzędzie, które wspiera biznes!

Czas czytania: 3 minuty

Prowadzenie biznesu to niekończące się pasmo decyzji, które trzeba podjąć. Część z nich jest marginalna i podejmowana automatycznie. Inne mają duże znaczenie i równie poważne konsekwencje w wyniku błędnej oceny. Czy da się je zminimalizować? Jak usprawnić proces decyzyjny? Na pomoc przychodzi analiza SWOT.

Podstawy analizy SWOT zostały opracowane w murach Harvard Business School na przestrzeni lat 50 i 60 XX wieku. Przez kolejną dekadę były dopracowywane, aż do uzyskania formy, która znana jest dziś. Umiejętne wykorzystanie analizy SWOT pozwala rzetelnie ocenić potencjał przedsięwzięcia. Może nim być wprowadzenie nowego produktu na rynek, analiza konkurencji, wybór strategii, ale też analiza kondycji konkretnych obszarów firmy.

Analiza SWOT, czyli co?

Nazwa SWOT jest akronimem pochodzącym od podziału na cztery podstawowe obszary:

 • Strengths (mocne strony)
 • Weaknesses (słabe strony)
 • Opportunities (szanse)
 • Threats (zagrożenia)

Ich analiza pomaga zweryfikować mocne i słabe strony projektu oraz umożliwia zbadanie wpływu czynników zewnętrznych, będących zagrożeniem lub wręcz przeciwnie – okazją do osiągnięcia sukcesu. Niewątpliwą zaletą analizy SWOT jest możliwość zastosowania w niemal każdej branży. Warto jednak pamiętać o researchu obszaru, w którym projekt będzie miał się znaleźć. Im bardziej szczegółowy, tym lepsze efekty analizy.

Analizę SWOT, w zależności od potrzeb, można przeprowadzić na trzy sposoby: określając mocne i słabe strony jako czynniki wewnętrzne, a szanse i zagrożenia jako zewnętrzne.

Drugim sposobem jest założenie, że mocne i słabe strony są teraźniejszością, a szanse i zagrożenia pojawiają się przyszłości.

Trzeci rodzaj analizy zakłada, że mocne i słabe strony to czynniki, na które analizowany obiekt ma wpływ, natomiast szanse i zagrożenia pozostają niezależne. Decydując się na jeden z rodzajów analizy, dobrze jest się trzymać go do końca.

Symulacja warunków naturalnych

Ostatnim krokiem jest analiza czynników, które pojawiły się w na wcześniejszych etapach i zbudowanie pomiędzy nimi zależności. To umożliwia symulację naturalnych warunków, w których badany obiekt może się znaleźć. Korelacje mogą być odpowiedzią np. na takie zagadnienia:

 • Czy mocne strony pozwolą wykorzystać nadarzającą się okazję?
 • Czy mocne strony poradzą sobie z zagrożeniami?
 • Czy pojawiające się szanse mogą wzmocnić silne strony?
 • Czy słabe strony będą miały wpływ na możliwość wykorzystania szansy?
 • Czy zagrożenia mogą osłabić silne strony?
 • Czy zagrożenia mogą umocnić słabe strony?
 • … i wiele innych

Im więcej wzajemnych zależności, tym rzetelniejsza ocena potencjału projektu. Symulacje w prosty sposób obrazują, czy badany obiekt poradzi sobie z wyzwaniami, które może napotkać. A taka wiedza jest przydatna podczas udoskonalania projektu.